Profile

Join date: May 23, 2022

About

Urwee star för Rättvis, Traditionell, Sociala effekter, Ekologiska och Organiska produkter. Produkterna som säljs via dena sida är inhandlade för en rimlig ersättning och möter ovan kriterier.


Urwee har förbundit sig att sätta människor och planeten främst.

•Samarbeten som gör det möjligt för kvinnor och grupper att livnära sig.

•Stödjer hållbart hantverk och kultur

•Omsorg om miljön

•Rimlig ersättning till konstnärerna och säkra arbetsförhållanden


Urwee förmedlar kontakten mellan köparen och tillverkaren för att främja hållbart levende och rädda planeten.


Address is: Urwee, Vemdalsgatan 53, 16274, Vällingby, Sweden


Email: info@urwee.com


Contact: 46765833218